آموزش شنیون اروپایی با ربان

این شینیون با استفاده از تکنیک بافت انجام می شود.
شنیون اروپایی مناسب مراسم های ساده نامزدی می تواند باشد

توضیحات:

برای مشاهده ویدیو روی آن کلیک کنید

ارسال نظر

ویدیوهای پیشنهادی
برای نمایش همه ی ویدیوهای جدید کلیک کنید

Download

Generating download link..
The Video is ready to Download:
1%
Download Video Close