فيلم سايه چشم

در این فیلم آموزش سایه روی چشم های افتاده با تکنیک خشک آموزش داده می شود.

توضیحات:

برای مشاهده ویدیو روی آن کلیک کنید

ارسال نظر

ویدیوهای پیشنهادی
برای نمایش همه ی ویدیوهای جدید کلیک کنید

Download

Generating download link..
The Video is ready to Download:
1%
Download Video Close