مراحل رشد مژه

رشد مژه به چه صورت است؟ - مراحل رشد مژه توسط خانم شیرین رمضان در این آیتم توضیح داده میشن - رشد مژه شامل چهار مرحله اصلی آناژن - کاتاژن- تلاژن و الیری اگین هست

توضیحات:

برای مشاهده ویدیو روی آن کلیک کنید

ارسال نظر

ویدیوهای پیشنهادی
برای نمایش همه ی ویدیوهای جدید کلیک کنید

Download

Generating download link..
The Video is ready to Download:
1%
Download VideoClose