اجرای تکنیک بالیاژ

با رویا معصومی، مدرس تخصصی کار با مواد همراه باشید برای اجرای یک بالیاژ زیبا روی موهایی که از پیش لایت‌های ترمیم‌نشده داشته است.
در تکنیک بالیاژ، پوش‌دادن مو صورت می‌گیرد و بیش‌تر انتهای موها موادگذاری می‌شود. دقت کنید نباید روی قسمت‌هایی که از پیش لایت داشته موادگذاری انجام شود.

توضیحات:

برای مشاهده ویدیو روی آن کلیک کنید

ارسال نظر

ویدیوهای پیشنهادی
برای نمایش همه ی ویدیوهای جدید کلیک کنید

Download

Generating download link..
The Video is ready to Download:
1%
Download VideoClose