آموزش بافت مو خطی

در این بافت می توانید از پارچه و یا رشته های مروارید و مهره استفاده كنید.
همچنین برای مدل هایی كه موهای كم پشتی دارند می توانید این بافت را بر روی موی مصنوعی اجرا كنید و به موهای مدل اضافه نمایید

توضیحات:

برای مشاهده ویدیو روی آن کلیک کنید

ارسال نظر

ویدیوهای پیشنهادی
برای نمایش همه ی ویدیوهای جدید کلیک کنید

Download

Generating download link..
The Video is ready to Download:
1%
Download Video Close