آموزش گریم - کانتور چرب

آموزش گریم با روش کانتور چرب - ابتدا با استفاده از پرایمر منافذ صورت رو میبندیم ، سپس از پرایمر ضد چروک زیر چشم استفاده میکنیم - سپس انتخاب کرم پودر و در نهایت زدن کانتور چرب

توضیحات:

برای مشاهده ویدیو روی آن کلیک کنید

ارسال نظر

ویدیوهای پیشنهادی
برای نمایش همه ی ویدیوهای جدید کلیک کنید

Download

Generating download link..
The Video is ready to Download:
1%
Download Video Close